ul. Rajska 27a, 44-251 Rybnik

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Rybniku

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest to ewidencja księgowa, która służy do rejestrowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Rejestruje się w niej wszelkiego rodzaju przychody, a także wydatki związane z zakupem towarów, materiałów i wynagrodzeniem pracowników.

Oferta prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w Rybniku

Prowadzenie podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow w Rybniku

 

 

Rzetelne prowadzenie KPiR jest jedną z usług świadczonych przez moje biuro rachunkowe w Rybniku. Kluczową sprawą jest tu terminowe i dokładne ewidencjonowanie wszelkich przychodów oraz kosztów, jakie firma poniosła w celu uzyskania dochodu.

Z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów mogą korzystać podmioty, które są objęte podatkiem od osób fizycznych, bądź podatkiem liniowym, których przychód za poprzedni rok nie przekroczył równowartości 2 mln euro.

 

 

Moja oferta obejmuje:

  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami;
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz opracowanie planu ich amortyzacji;
  • sporządzenie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i ZUS;
  • wyliczenia składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą;
  • ustalenia wysokości miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek Vat.