ul. Rajska 27a, 44-251 Rybnik

Oferta cenowa

Cennik usług podstawowych

 

 

Ryczałt + obsł. ZUS* 

 

 Do 10 dokumentów:

150 zł

 Od 11 do 20 dokumentów:

+ 70 zł

 Od 21 do 50 dokumentów:

+ 150 zł

 Od 51 do 100 dokumentów:

+ 250 zł

 Powyżej 100 dokumentów:

+ 2,50 zł za każdy dokument

 Obsługa Vat:

+ 60 zł

 ZUS

+ 50 zł/pracownik

 

Księga PiR + obsł. ZUS*

 

 Do 10 dokumentów:

180 zł

 Od 11 do 20 dokumentów:

+ 70 zł

 Od 21 do 50 dokumentów:

+ 150 zł

 Od 51 do 100 dokumentów:

+ 250 zł

 Powyżej 100 dokumentów:

+ 2,80 zł za każdy dokument

 Obsługa Vat:

+ 60 zł

 ZUS

 +50 zł/pracownik

 

Ceny brutto do zapłaty

* - dotyczy wyliczenia składek ZUS osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą

Umowę zawieramy na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Dokładny zakres świadczonych usług księgowych będzie znajdować się w umowie zawartej z Biurem Rachunkowym